Specjalistyczne gabinety lekarskiePaweł Papież

12 314 7677 pn-pt: 12-20 Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U2
?

Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku (do pobrania poniżej), który można złożyć osobiście lub zeskanowany przesłać na adres mailowy:
zabiegi@naszlaryngolog.com

Odbiór dokumentacji:
osobiście lub przez osobę upoważnioną na wniosku od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20

Opłaty za kopię dokumentacji:

  • -za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,34 zł
  • -za sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,95 zł
  • -za 1 stronę odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej - 9,73 zł

Dokumenty do pobrania:

?

Tympanometria

Jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu.

Tympanometria: wskazania do badania:

  • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej
  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach